Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου

Πετροπούλου Δ. Μαρία

Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου

N-id: 1779Κατηγορίες: Γ’ Λυκείου Φιλολογικά
Σελίδες: 416
Σχήμα: 17 x 24
Xρονολογία: 2023
ISBN: 978-960-456-614-3
Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για την προσέγγιση της Τράπεζας Θεμάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γʹ Λυκείου και το κλειδί της επιτυχίας για μαθητές με όραμα!
Ο σύμμαχος στην επίτευξη του ΣΤΟΧΟΥ σου!

Η Τράπεζα Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο μάθησης, αλλά και διδασκαλίας. Υπηρετεί τόσο τη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και τον προσανατολισμό των διδασκόντων και των διδασκομένων. Τα επιλεγμένα θέματα του παρόντος βιβλίου, συνδέονται άμεσα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τη διδακτέα ύλη που έχει καθοριστεί για τη Γʹ λυκείου. Είναι σημαντικό ότι τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο βιβλίο έχουν στόχο να περιοριστεί η έμφαση που δινόταν στην αναπαραγωγή δεδομένων πληροφοριακού χαρακτήρα και να αποφευχθεί η στείρα αποστήθιση. Αντίθετα, τίθενται με στόχο την αξιολόγηση της βαθιάς κατανόησης της διδασκόμενης ύλης, της ικανότητας πρόσληψης και επέκτασης του περιεχομένου κειμένων, εννοιών και λογοτεχνικών αναπαραστάσεων, της δυνατότητας γενικεύσεων και της συνδυαστικής και κριτικής σκέψης. Για τον σκοπό αυτό και θέλοντας να συμβάλουμε στην κατάλληλη προετοιμασία διδασκομένων και διδασκόντων συμπεριλάβαμε στο βοήθημα αυτό τα παρακάτω:

Αʹ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
1ο Κεφάλαιο: Οδηγίες για το Θέμα Α που αφορά τη συνοπτική απόδοση μέρους του ενός μη λογοτεχνικού κειμένου.
2ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις και απαντήσεις Θεωρίας για το Θέμα Β. Πρόκειται για πιθανές διατυπώσεις ερωτήσεων και ενδεικτικές απαντήσεις που καλύπτουν όλη τη θεωρία της Νεοελληνικής Γλώσσας που απαιτείται να γνωρίζουν οι μαθητές.
3ο Κεφάλαιο: Διαγραμματική παρουσίαση της θεωρίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Θέμα Γ: αφηγηματολογία, εκφραστικοί τρόποι, γλωσσικές επιλογές, σχήματα λόγου, παραδοσιακή–μοντέρνα ποίηση.
4ο κεφάλαιο: Επικοινωνιακό πλαίσιο
Α. Άρθρο
Β. Ομιλία (διάλεξη, προφορική εισήγηση, επιστηµονική ανακοίνωση)
Γ. Επιστολή
Παραγωγή γραπτού λόγου (Θέµα 4)

Βʹ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – 40 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόκειται για σύντομες Θεματικές αναλύσεις σχετικές με τα θέματα που εμπεριέχονται στα επιλεγμένα Κριτήρια και 40 ολοκληρωμένα Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Θεμάτων του ΙΕΠ.

Γʹ ΜΕΡΟΣ
Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, που αξιοποιούν το υλικό από τις ενδεικτικές απαντήσεις του ΙΕΠ.

Παρόμοια Βιβλία